« Underkastelsen

Mikroplaster skadar miljön och djurlivet

Mikroplaster är små partiklar som naturen inte kan bryta ned. I stället skadar de miljö och djurliv. Man har valt att använda namnet mikroplast som ett slags samlingsnamn för små, små plastfragment mellan en nanometer och fem millimeter stora. De syns alltså inte, men påverkar naturen en hel den. När ett plastföremål hamnar i naturen så kommer det att smulas sönder. Det är då det bildas mikroplaster. Sedan finns det även plast som från början är som så pellets eller korn, dessa kan bland annat finnas i smink. 

Att det är dåligt med dessa plaster vet man efter att sett att PFAS-ämnena orsakar leverskador, påverkat immunförsvaret och försämrat förmågan att få ungar. Det efter att djurförsök har gjorts. Det verkar även som om vissa ämnen är cancerframkallande.

Sedan är det ju som så att naturen kan inte bryta ner eller ta om hand plasten. Det gör att plasten finns kvar och skadar miljö och djurliv. Det kan även skada oss, om vi äter fisk som fått i sig plasten som ett exempel. 

Var finns mikroplasten?

Följande områden står för de största utsläppen av mikroplast i Sverige, enligt Naturvårdsverkets rapport:

  • Väg- och däck
  • Konstgräsplaner
  • Industriell produktion och hantering av primärplast
  • Tvätt av syntetfibrer
  • Båtbottenfärg
  • Nedskräpning

Men mikroplasterna används även i olika former av kosmetika, bland annat vissa scrubbprodukter och polerande tandkräm.

Saker du kan göra för att minska spridningen

Du kan göra något för att minska spridningen av denna sortens plast. Se till att du alltid plockar upp efter dig, oavsett vare du är. Lägg plasten i återvinningen och undvik att den hamnar i naturen.

En annan sak du kan göra är att tvätta mer sällan så väl som att köpa begagnade kläder. 

Kolla även av vad du har i ditt badrum. Det du ska kolla efter på innehållsförteckningen är dessa ämnen: Polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polymethyl methacrylate eller nylon. Om de finns, så innebär det att det är plast i produkten. Välj i stället produkter som är märkta med Bra miljöval, Svanen, EU Ecolabel, Cosmos organic eller Nature, så slipper du mikroplasterna.

23 Jun 2020